Hvad er en Klynge?

En Klynge er en mindre gruppe af virksomheder, som går sammen om at finde fælles løsning på en udfordring, de deler.

 

I en Klynge kan der, ud over virksomheder, også indgå eksempelvis viden-institutioner eller andre med særlig viden og ekspertise i forhold til den konkrete udfordring.

 

I en Klynge samles virksomhederne i et forpligtende samarbejde, og de indskyder ressourcer i Klyngens arbejde, typisk både i form af økonomi og arbejdskraft.

 

Der etableres et aftalegrundlag for den enkelte Klynge, hvori spillereglerne for arbejdet og for resultatet er beskrevet.

 

Klyngen serviceres af Klynge- og Udviklingskonsulenten, som fungerer som en slags sekretariat for de enkelte Klynger.

 

 

Hvad får jeg?
Det korte svar er; en forbedret konkurrenceevne, til gavn for din virksomhed. Det må meget gerne betyde, at din virksomhed kommer til at ansætte flere medarbejdere.

 

Klyngens formål er at skabe en fælles løsning på en udfordring, som de deltagende virksomheder deler.

Ved at flere virksomheder i fællesskab finder løsningen, bliver løsningen enten billigere for den enkelte virksomhed for I er flere til at dele omkostningerne, eller løsningen bliver bedre, fordi I tilsammen har flere ressourcer at putte ind i den fælles løsning, end hver af virksomhederne selv har.

 

Som deltager i Klyngen får du andel i den fælles løsning, på de betingelser, der er aftalt i Klyngen.

 

 

Bliv del af en Klynge!

Virksomheder og andre kan melde sig ind i en Klynge. En Klynge er et forpligtende fællesskab mellem en række deltagere – nok typisk omkring 5 – 10, som har det til fælles at de står overfor en fælles udfordring, som de er blevet enige om at søge løsning(er) på i fællesskab.

 

Der etableres et aftalegrundlag for den enkelte Klynge.

 

For at blive medlem af en Klynge KLIK HER.

 

Foto: Claus Starup