En Klynge er en mindre gruppe af virksomheder, som går sammen om at finde fælles løsning på en udfordring, de deler.

Klyngen skal sikre en forbedret konkurrenceevne hos de deltagende virksomheder. Til gavn for dem og så må meget gerne betyde, at virksomhederne kommer til at ansætte flere medarbejdere.

I en Klynge kan der, ud over virksomheder, også indgå eksempelvis viden-institutioner eller andre med særlig viden og ekspertise i forhold til den konkrete udfordring.

I en Klynge samles virksomhederne i et forpligtende samarbejde, og de indskyder ressourcer i Klyngens arbejde, typisk både i form af økonomi og arbejdskraft.

Der etableres et aftalegrundlag for den enkelte Klynge, hvori spillereglerne for arbejdet og for resultatet er beskrevet.

Klyngen serviceres af Klynge- og Udviklingskonsulenten, som fungerer som en slags sekretariat for de enkelte Klynger.