Fødevare-Klyngen

deler den fælles udfordring at øge den lokale værditilvækst på fødevarer produceret i GeoPark Odsherred, at udnytte den markedsmæssige værdi af GeoPark Odsherred i forbindelse med fødevarer til gavn for øget lokal omsætning og skabelsen af yderligere arbejdspladser.

Klyngen dækker primært følgende virksomhedstyper; primærproducenter, forarbejdningsvirksomheder, restauranter og spisesteder, institutioner, kantiner, detail- og en gros handel m.v.

Klyngens medlemmer skal have adresse i og/eller drive virksomhed i Odsherred indenfor fødevareproduktion og hermed forbundne områder, eller ønske at drive en sådan virksomhed.