Særligt Feriested-Klyngen

Klyngens formål er at udvikle potentialet for turisme i Rørvig - Nykøbing - Højby:

Indsatsen foregår aktivt ved udvikling af en række aktiviteter, bl.a.:

- Værtsskabsworkshops og servicekurser

- Bedre skiltning

- Kulturelle arrangementer

Særligt feriested-Klyngen bidrager til at gøre det nordlige Odsherred til et attraktivt feriemål - og dermed til at øge omsætning og beskæftigelse.

 

Projektet er støttet af Ministeriet for BY, BOLIG og LANDDISTRIKTER og Den Europæiske fond for udvikling af landdistrikterne.